Program Stypendialny ŻACZEK - edycja 2019/2020 Drukuj Email
Czwartek, 29 Sierpień 2019 00:00

 

Rozpoczyna się nabór do Programu Stypendialnego ŻACZEK na rok szkolny 2019/2020. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczą się w Kielcach, ale pochodzą z małych miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1634 zł netto – np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, PIT za 2018 r.

  • osiągają wysokie wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,7) lub sukcesy w dziedzinie swoich zainteresowań z zakresu np. nauk ścisłych, humanistycznych, plastycznych, technicznych – świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019

  • są aktywni społecznie, działają na rzecz swojego środowiska (udokumentowane przykłady działalności, np.: zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia).

Aby zostać stypendystą Programu Żaczek należy zapoznać się z regulaminem (Regulamin do pobrania), wypełnić wniosek (Wniosek do pobrania) i dostarczyć go wraz z załącznikami na adres:

Biuro Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

(budynek Best Western Grand Hotel - IV piętro, pokój nr 29)

 

Uwaga!!! Na wnioski czekamy do 30 września 2019!!!
(liczy się data stempla pocztowego)

Program Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest współfinansowany
ze środków Funduszu Rodziny Gavellów przy Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

Żaczek

Program
stypendialny Żaczek

Informacje ogólne

Program Stypendialny Żaczek kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Program wspierany jest przez Fundację im. Stefana Batorego

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego