Stowarzyszenie PDF Drukuj

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego, powstało w roku 2000.

Początkowo funkcjonowało pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii, a od roku 2008 zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 
Jak i komu pomagamy? PDF Drukuj

Fundusz Lokalny w Kielcach koncentrował się nad pozyskiwaniem pieniędzy na programy grantowe i stypendialne.

Więcej…
 
Sieć Funduszy Lokalnych PDF Drukuj

ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ LOKALNY od 1998 roku należy do Ogólnopolskiej Sieci Lokalnych Organizacji Filantropijnych...

Więcej…
 
Cele statutowe PDF Drukuj

Cele wynikające ze Statutu Stowarzyszenia oraz sposób ich realizacji.

Więcej…
 
Zarząd PDF Drukuj

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Więcej…
 
Fundusze Lokalne PDF Drukuj

Fundusz Lokalny to nowy w Polsce typ organizacji społecznej, które z powodzeniem funkcjonują od blisko 100 lat w dojrzałych demokracjach

Więcej…
 
Powstanie Stowarzyszenia PDF Drukuj
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii powstało 26 lipca 2000 roku z inicjatywy liderów skupionych wokół projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej...
Więcej…
 
Historia filantropii PDF Drukuj

Pojęcie filantropii wywodzi się jeszcze z kultury antycznej i oznaczało usposobienie przyjazne ludziom oraz braterską miłość i współczucie wobec bliźniego ...

Więcej…
 Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego