Podstawowe pojęcia i definicje
1 1% podatku
2 Beneficjent
3 Dobroczynność
4 Dotacja
5 Dzień Wolontariusza
6 Filantropia
7 Fundusz Lokalny
8 Kapitał żelazny
9 Non – profit
10 Organizacja pozarządowa
11 Program grantowy
12 Stypendium
13 Trzeci sektor
14 Wolontariat
15 Wolontariusz
 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny


Biuro:

ul. Sienkiewicza 78,
25-501 Kielce
budynek Best Western Grand Hotel -
IV piętro, pokój nr 29

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego