Wystartował nabór do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych!
Poniedziałek, 03 Lipiec 2017 00:00

Zapraszamy zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zamierzają studiować na polskich akademickich uczelniach publicznych.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów aplikować może każdy maturzysta, który ukończył w tym roku szkołę ponadgimnazjalną, a także:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu),

  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania minimum 2 lata od daty ogłoszenia Programu),

  • pochodzi z rodziny o niskich dochodach,

a ponadto spełnia jeden z czterech warunków:

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,

  • lub jest/był finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej,

  • lub jest członkiem rodziny wielodzietnej albo wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka,

  • lub ma rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie

 

Rekrutacja do Programu przebiega on-line. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 1 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.

Uwaga!

Rekomendacja udzielana jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny osobom, które mieszkają w województwie świętokrzyskim.

Przed zalogowaniem proszę skontaktować się ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Fundusz Lokalny w sprawie rekomendacji!

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGK, Fundacja mBanku, Fundacja PZU, Fundacja BGŻ BNP Paribas, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Organizacje współpracujące: Agencja Nieruchomości Rolnych, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Organizacje wspierające: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

Stypendia pomostowe


Informacje ogólne 

Aktualności

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego