Wystartował nabór do XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych!
Czwartek, 05 Lipiec 2018 18:07

 

Zapraszamy zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zamierzają studiować na polskich akademickich uczelniach publicznych.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów aplikować może każdy maturzysta, który ukończył w tym roku szkołę ponadgimnazjalną, a także:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu),

  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania minimum 2 lata od daty ogłoszenia Programu),

  • pochodzi z rodziny o niskich dochodach,

a ponadto spełnia jeden z czterech warunków:

– pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,

lub – jest/był finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej,

lub – jest członkiem rodziny wielodzietnej albo wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka,

lub – ma rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie

Rekrutacja do Programu przebiega on-line. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00.

Uwaga!

Rekomendacja udzielana jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny osobom, które mieszkają w województwie świętokrzyskim.

Przed zalogowaniem proszę skontaktować się ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Fundusz Lokalny w sprawie rekomendacji!

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

Stypendia pomostowe


Informacje ogólne 

Aktualności

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego